Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Institutt for akvakulturforskning AS 2 834 2 834 000 1 000 33,3% Norges veterinærhøgskole