Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskulen på Vestlandet

Forretningsadresse:
5020 BERGEN
Tlf. 55585800
Fax
Hjemmeside http://www.hvl.no
Etablert 01-01-2017


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Atheno AS 28 28 000 100 425 0,9%
Campus Førde Verftet AS 450 45 000 45 000 45,0%
GREENSTAT AS 100 000 100 000 150 000 0,4%
Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS 10 100 000 100 000 3,3%
Bergen Vitensenter AS 450 450 000 450 000 19,0% Universitetet i Bergen
Vestlandets Innovasjonsselskap AS 12 991 12 991 2 352 593,75 3,8% Universitetet i Bergen