Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Forretningsadresse:
9037 Tromsø
Tlf. +47 77 64 40 00
Fax +47 77 64 49 00
Hjemmeside http://www.uit.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Amicoat AS 18 088 18 088 6 184 0,1%
Digforsk AS 165 1 650 000 1 000 000 100,0%
Havbruksstasjonen i Tromsø AS 250 250 000 250 000 50,0%
KUPA AS 100 100 000 100 356 0,5%
Lytix Biopharma AS 31 933 3 193,3 383 192 0,1%
Norinnova AS 5 580 5 580 000 18 847 706 33,4%
Pharma Holdings AS 361 361 37 104 0,1%
Pharmasum Therapeutics AS 1 704 170,4 0 0,1%
SINTEF Narvik AS 17 613 1 761 300 3 172 000 33,4%
Studiesenteret Midt-Troms AS 5 5 000 6 909 1,4%
Teknologifestivalen i Nord Norge AS 20 20 000 20 000 6,2%
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 35 70 000 21 054 298 3,2% Universitetet i Bergen