Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)
Vis resultat der staten har 50% eller mer eierskap

Aksjebeholdning pr 16-09-2020

[PDF] [XLS]
Gruppe Selskap Eier(e) Ant. aksjer Statens eierandel Kost pris
Gruppe 1
967247359 Graminor AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Felleskjøpet Agri BA, Landbruks- og matdepartementet, Swalöf Weibull AB, Strand Unikorn AS, Bioforsk , AL Gartnerhallen 90 0,8 % 90 000
980900754 Havbruksstasjonen i Tromsø AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Nofima AS 250 50,0 % 250 000
965487034 Institutt for akvakulturforskning AS Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruksdepartementet, Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS 850 10,0 % 2 000
961323568 Instrumenttjenesten A/S Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Veterinærinstituttet 400 40,0 % 400 000
986358692 Norsk medisinsk syklotronsenter AS Universitetet i Oslo, Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Akershus universitetssykehus HF, Ullevål universitetssykehus HF 100 20,0 % 400 000
985321884 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS Kunnskapsdepartementet 5000 100,0 % 5 000 000
937268815 Oslotech AS Universitetet i Oslo, OsloMet – storbyuniversitetet, SIVA Selskapet for industrivekst SF, Oslo kommune 1886 34,5 % 5 748 546
981036093 Protomore Kunnskapspark AS Høgskolen i Molde, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), Sparebanken Møre, Molde Kommune, Romsdals Fellesbank ASA, M&R Fyllkeskommune, Gjensidige Nor forsikring, Istad Kraft AS, Romsdals Budstikke AS, Bud, Fræna og Hustad Sprebank, Sunndal Næringsselskap AS, Gilde Bøndernes Salslag, Aker Aukra AS, Aker Langsten AS, Br.Brunvoll Motorfabrikk AS, Eide kommune, Eltel Network AS, Fjord 1 AS, Glamox ASA, IP Huse AS, N&L Felleskjøp AS, Nesset Sparebank, Romsdal Bygg AS, Sjøvik AS, Tibe Reklamebyrå AS, Møreforsk 50 0,4 % 50 000
975257401 Sem Gjestegård A/S Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 300 100,0 % 3 000 000
984648855 Simula Research Laboratory AS Kunnskapsdepartementet 800 100,0 % 1 200 000
968100211 UNINETT AS UNIT - Direktoratet Direktoratet for IKT og felles 3000 100,0 % 3 000 000
985204454 UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS Kunnskapsdepartementet 100 100,0 % 100 000
983231292 Universitetet i Bergen Eiendom AS Universitetet i Bergen 400 100,0 % 400 000
Antall 13     Delsum 19 640 546
Gruppe 2
990863970 ABM-media AS OsloMet – storbyuniversitetet, Norges museumsforbund, Landslaget for lokal- og privatarkiv 180 45,0 % 180 000
920178251 Agder Research Holding AS Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning, J.B. Ugland Venture AS, Agder Energi AS, Skeie Group as,  MH Wirth As, Elkem AS, Sparebanken SØR 520 52,0 % 4 537 750
818607032 ARD Innovation AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 400 50,0 % 400 000
965075909 Atheno AS Høgskulen på Vestlandet 28 0,9 % 100 425
989005049 Bergen Vitensenter AS Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen Børsfond, Jacobs Douwe Egberts Norge AS, Bergen Næringsråd 900 38,0 % 901 080
987523352 Blue Planet AS Universitetet i Stavanger 1 2,6 % 50 000
919172290 Blue Revolution Centre AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 10000 33,3 % 10 000
993 748 307 CIENS AS OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt, NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - ho, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning, Senter for klimaforskning, Transportøkonomisk institutt 60 44,4 % 60 000
989230336 Digforsk AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit 165 100,0 % 1 000 000
998251346 Drivhuset Østfold AS Høgskolen i Østfold 10 33,3 % 10 000
985615691 Gigafib Holding AS Universitetet i Sørøst-Norge, Færder kommune, Sandefjord kommune, Holmestrand kommune, Re kommune, STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD , Tønsberg kommune, Horten kommune 152952 2,6 % 1 529 520
914 875 455 GREENSTAT AS Høgskulen på Vestlandet 100000 0,4 % 150 000
991237313 Høgskolesenteret i Kristiansund AS Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune, Kristiansund og Omegn Vekst AS, Nordmøre Næringsråd, Møre og Romsdal fylkeskommune 30 27,3 % 33 000
912062120 Industriinkubatoren Proventia AS Universitetet i Sørøst-Norge 60 6,7 % 300 000
914 456 797 Inkubator Ås AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Kjeller Innovasjon AS, SIVA - Selskapet for industrivekst - SF, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, Akershus fylkeskommune 25 16,7 % 100 000
995 495 899 Inven2 AS Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF 5000 50,0 % 20 100 000
974360829 Kjeller Innovasjon AS OsloMet – storbyuniversitetet 1000 0,2 % 61 000
982009219 Klosser Innovasjon AS Høgskolen i Innlandet 1085 2,4 % 249 550
984660189 Kunnskapsparken Helgeland AS Nord universitet 75 0,7 % 75 000
986954848 KUPA AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Statoil New Energy AS, SIVA Selskapet for industrivekst SF, Troms Fylkeskommune, Total E&P Norge AS, Det Norske Veritas AS, Bergen Group ASA, Hålogaland Kraft AS, Harstad Sparebank, ProBarents AS, Harstad Kommune, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, KUPA AS, Harstad Tidende AS, INKO AS, Sør-Troms HMS Tjeneste, Hålogaland Ressursselskap AS, Nortura BA, Bj. Rasch-Tellefsen AS, Brødrene Norwich AS, Econ Consult AS, Gjensidige Forsikring BA, Havnegaten EN AS, Lø 100 0,5 % 100 356
984829906 Leiv Eiriksson Nyskaping AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 40000 2,7 % 40 000
985889635 Lytix Biopharma AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Picasso Kapital AS, North Murray AS, Care Holding AS, Taj Holding AS, Norinnova Invest AS, Nord I AS, 3T Produkter AS, Norinnova AS, John Sigurd Mjøen Svendsen, Innovasjon Norge, Øystein Rekdal, Kræmer AS 31933 0,1 % 383 192
916274920 Mechatronics Innovation Lab AS Universitetet i Agder, Norwegian Research Centre AS 180 85,7 % 13 485 000
985881480 MILJØFORSKNINGSSENTERET AS OsloMet – storbyuniversitetet 216 10,8 % 1 803 600
991436502 Møreforsking AS Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Rom, Møre og Romsdal fylkeskommune 1620 37,8 % 900 000
919408049 NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Stavanger Research Holding AS, Agder Research Holding AS, EQUINOR TECHNOLOGY VENTURES AS, SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 1785 165,3 % 247 872 894
989804340 Nord innovasjon AS Nord universitet 1200 100,0 % 1 190 000
989714309 Nordlandsforskning AS Nord universitet, STiftelsen Nordlandsforskning 1530 51,0 % 2 000 000
957915035 Norinnova AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, SIVA - Selskapet for industrivekst - SF, Statoil Technology Invest AS, Troms fylkeskommune, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, Troms Kraft Invest AS, Helse Nord RHF, Fondet ved Universitetet i Tromsø, Nordland fylkeskommune, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5580 33,4 % 18 847 706
966065052 Norkveite AS Nord universitet 2965 58,4 % 25 000
989861751 Norsus Norsk Institutt for Bærekraftsforskning AS Høgskolen i Østfold 250 8,3 % 312 500
997761987 NTNU OCEAN TRAINING AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 100 100,0 % 115 000
986243836 NTNU Samfunnsforskning AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 1000 100,0 % 1 000 000
986251782 NTNU Technology Transfer AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Helse Midt-Norge RHF 6100000 85,0 % 7 000 000
987067357 Offshore Simulator Centre AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 700 25,0 % 910 000
988067075 Oi! Trøndersk mat og drikke AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Nord universitet 61 13,3 % 305 000
994987623 Ringerike Utvikling AS Universitetet i Sørøst-Norge 30 7,6 % 30 000
984005776 Samfunns- og næringslivsforskning AS Norges Handelshøyskole, Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 8000 85,1 % 800 000
920203612 Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS OsloMet – storbyuniversitetet, Simula Research Laboratory AS 980 49,0 % 980 000
916893957 Simula UiB AS Universitetet i Bergen 490 49,0 % 196 000
913999428 SINPRO AS Universitetet i Agder 10 6,1 % 10 000
917 468 044 SINTEF Helgeland AS Nord universitet 100 11,0 % 1 000 000
962 951 511 SINTEF Narvik AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, SINTEF 17613 33,4 % 3 172 000
986258191 Smart Innovation Norway AS Høgskolen i Østfold 5 0,4 % 50 000
986364080 Stavanger Helseforskning AS Universitetet i Stavanger 350 7,0 % 105 000
919 935 049 Stavanger Research Holding AS Universitetet i Stavanger 28275 50,0 % 56 550 000
973199986 Studentkulturhuset i Bergen AS Universitetet i Bergen, Det akedemiske kvarter, Studentsamskipnaden i Bergen 1 33,3 % 35 000
988137715 Studiesenteret Midt-Troms AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Lenvik kommune, Målselv kommune, Norut Northern Research Institute AS, Troms fylkeskommune, Bardu kommune 5 1,4 % 6 909
992362553 Teknologifestivalen i Nord-Norge AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Forskningsparken i Narvik AS, Futurum AS, Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, Narvik Havn KF, VINN, Narvik Næringsforum BA, Narvikgården AS 20 6,2 % 20 000
999 225 225 TJUBI AS konkursbo OsloMet – storbyuniversitetet 25000 17,7 % 125 000
989229389 Trøndelag Forskning og utvikling AS Nord universitet 2400 48,1 % 2 400 000
995200090 Unifond AS Universitetet i Bergen 10000 100,0 % 200 000
985163049 Unirand AS Universitetet i Oslo 2025 100,0 % 4 050 000
946091693 Vangslund AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 398 100,0 % 48 058 500
987753153 Vestlandets Innovasjonsselskap AS Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF, Helse Bergen HF, Havforskningsinstituttet 55516 16,3 % 2 848 794
988311952 Vindel AS Høgskolen i Molde, Statoil New Energy AS, Kristiansund kommune, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), SapreBank 1 Nordvest, Vestbase AS, Bølgen AS, SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF, Kristiansund og Omegn Vekst AS, SpareBank 1 Nordvest, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 500 3,9 % 125 000
963 444 516 VisitOslo AS Universitetet i Oslo 1 0,5 % 10 000
986387625 Vitensenteret Innlandet AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 3 3,0 % 3 000
Antall 58     Delsum 446 912 776
Totalt 71       466 553 322