Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)
Vis resultat der staten har 50% eller mer eierskap

Aksjebeholdning pr 07-12-2018

[PDF] [XLS]
Gruppe Selskap Eier(e) Ant. aksjer Statens eierandel Kost pris
Gruppe 1
967247359 Graminor AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Felleskjøpet Agri BA, Landbruks- og matdepartementet, Swalöf Weibull AB, Strand Unikorn AS, Bioforsk , AL Gartnerhallen 90 0,8 % 90 000
980900754 Havbruksstasjonen i Tromsø AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Nofima AS 250 50,0 % 250 000
965487034 Institutt for akvakulturforskning AS Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruksdepartementet, Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS 850 10,0 % 2 000
961323568 Instrumenttjenesten A/S Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Veterinærinstituttet 400 40,0 % 400 000
984369344 Møreforsking Molde AS Høgskolen i Molde, Møreforsking AS 49 49,0 % 49 000
986358692 Norsk medisinsk syklotronsenter AS Universitetet i Oslo, Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Akershus universitetssykehus HF, Ullevål universitetssykehus HF 100 20,0 % 400 000
985321884 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Kunnskapsdepartementet 5000 100,0 % 5 000 000
937268815 Oslotech AS Universitetet i Oslo, OsloMet – storbyuniversitetet, SIVA Selskapet for industrivekst SF, Oslo kommune 1886 34,5 % 5 748 546
981036093 Protomore Kunnskapspark AS Høgskolen i Molde, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), Sparebanken Møre, Molde Kommune, Romsdals Fellesbank ASA, M&R Fyllkeskommune, Gjensidige Nor forsikring, Istad Kraft AS, Romsdals Budstikke AS, Bud, Fræna og Hustad Sprebank, Sunndal Næringsselskap AS, Gilde Bøndernes Salslag, Aker Aukra AS, Aker Langsten AS, Br.Brunvoll Motorfabrikk AS, Eide kommune, Eltel Network AS, Fjord 1 AS, Glamox ASA, IP Huse AS, N&L Felleskjøp AS, Nesset Sparebank, Romsdal Bygg AS, Sjøvik AS, Tibe Reklamebyrå AS, Møreforsk 50 0,4 % 50 000
975257401 Sem Gjestegård A/S Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 300 100,0 % 3 000 000
984648855 Simula Research Laboratory AS Kunnskapsdepartementet 800 100,0 % 1 200 000
968100211 UNINETT AS Kunnskapsdepartementet 3000 100,0 % 3 000 000
985204454 UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS Kunnskapsdepartementet 100 100,0 % 100 000
983231292 Universitetet i Bergen Eiendom AS Universitetet i Bergen 400 100,0 % 400 000
Antall 14     Delsum 19 689 546
Gruppe 2
990863970 ABM-media AS OsloMet – storbyuniversitetet, Norges museumsforbund, Landslaget for lokal- og privatarkiv 180 45,0 % 180 000
920178251 Agder Research Holding AS Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning, J.B. Ugland Venture AS, Agder Energi AS, Skeie Group as,  MH Wirth As, Elkem AS, Sparebanken SØR 520 52,0 % 4 537 750
818607032 ARD Innovation AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 400 50,0 % 400 000
965075909 Atheno AS Høgskulen på Vestlandet 28 0,9 % 100 425
987753153 Bergen Teknologioverføring AS Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF, Helse Bergen HF, Havforskningsinstituttet 53025 38,5 % 3 089 709
989005049 Bergen Vitensenter AS Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen Børsfond, Kaffehuset Friele AS, Bergen Næringsråd 900 38,0 % 901 080
918 061 827 BETTER PLAYER AS Høgskulen på Vestlandet 48000 15,0 % 145 005
987523352 Blue Planet AS Universitetet i Stavanger 1 2,6 % 50 000
919172290 Blue Revolution Centre AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 10000 33,3 % 10 000
993 748 307 CIENS AS OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt, NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - ho, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning, Senter for klimaforskning, Transportøkonomisk institutt 60 44,4 % 60 000
989230336 Digforsk AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit 165 100,0 % 1 000 000
918514546 DNF PRODUCTIONS AS Høgskolen i Innlandet 30000 100,0 % 30 000
998251346 Drivhuset Østfold AS Høgskolen i Østfold 10 33,3 % 10 000
985615691 Gigafib Holding AS Høgskolen i Sørøst-Norge, Færder kommune, Sandefjord kommune, Holmestrand kommune, Re kommune, STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD , Hof kommune, Tønsberg kommune, Horten kommune 152952 2,7 % 1 529 520
914 875 455 GREENSTAT AS Høgskulen på Vestlandet 100000 1,5 % 150 000
982009219 Hedmark Kunnskapspark AS Høgskolen i Innlandet 1085 2,4 % 249 550
991237313 Høgskolesenteret i Kristiansund AS Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune, Kristiansund og Omegn Vekst AS, Nordmøre Næringsråd, Møre og Romsdal fylkeskommune 30 27,3 % 33 000
912062120 Industriinkubatoren Proventia AS Høgskolen i Sørøst-Norge 60 6,7 % 300 000
914 456 797 Inkubator Ås AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Kjeller Innovasjon AS, SIVA - Selskapet for industrivekst - SF, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, Akershus fylkeskommune 25 15,0 % 100 000
995 495 899 Inven2 AS Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF 5000 50,0 % 20 100 000
974360829 Kjeller Innovasjon AS OsloMet – storbyuniversitetet 1000 0,2 % 61 000
998402670 Kunnandi AS Høgskolen i Sørøst-Norge, DRIV inkubator AS, Drammen Næringslivsforening, Kongsberg Næringforening og Handelskammer, Ringerike Næringsforum, Studentparlamentet ved HIBU Hønefoss 30 31,6 % 15 000
984660189 Kunnskapsparken Helgeland AS Nord universitet 75 0,7 % 75 000
986954848 Kunnskapsparken Nord AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Statoil New Energy AS, SIVA Selskapet for industrivekst SF, Troms Fylkeskommune, Total E&P Norge AS, Det Norske Veritas AS, Bergen Group ASA, Hålogaland Kraft AS, Harstad Sparebank, ProBarents AS, Harstad Kommune, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, Kunnskapsparken Nord AS, Harstad Tidende AS, INKO AS, Sør-Troms HMS Tjeneste, Hålogaland Ressursselskap AS, Nortura BA, Bj. Rasch-Tellefsen AS, Brødrene Norwich AS, Econ Consult AS, Gjensidige Forsikring BA, Havn 100 0,5 % 100 356
994273086 Lean Lab Norge AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 2000 16,7 % 200 000
984829906 Leiv Eiriksson Nyskaping AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 40000 2,7 % 40 000
985889635 Lytix Biopharma AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Picasso Kapital AS, North Murray AS, Care Holding AS, Taj Holding AS, Norinnova Invest AS, Nord I AS, 3T Produkter AS, Norinnova Technology Transfer AS, John Sigurd Mjøen Svendsen, Innovasjon Norge, Øystein Rekdal, Kræmer AS 31930 3,5 % 383 192
916274920 Mechatronics Innovation Lab AS Universitetet i Agder, Norwegian Research Centre AS 180 85,7 % 13 485 000
985881480 MILJØFORSKNINGSSENTERET AS OsloMet – storbyuniversitetet 216 10,8 % 1 803 600
991436502 Møreforsking AS Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Rom, Møre og Romsdal fylkeskommune 1620 162,0 % 900 000
916 095 627 Møreforsking Ålesund AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 2598 49,0 % 2 598 000
919408049 NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS Universitetet i Bergen, Stavanger Research Holding AS, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen 1524 152,4 % 154 110 000
989804340 Nord innovasjon AS Nord universitet 1200 100,0 % 1 190 000
989714309 Nordlandsforskning AS Nord universitet, STiftelsen Nordlandsforskning 1530 51,0 % 2 000 000
957915035 Norinnova Technology Transfer AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, SIVA - Selskapet for industrivekst - SF, Statoil Technology Invest AS, Troms fylkeskommune, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, Troms Kraft Invest AS, Helse Nord RHF, Fondet ved Universitetet i Tromsø, Nordland fylkeskommune, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5580 33,4 % 18 847 706
966065052 Norkveite AS Nord universitet 2965 58,4 % 25 000
962 951 511 NORTHERN RESEARCH INSTITUTE NARVIK AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit 17613 33,4 % 3 172 000
964479836 Norut Northern Research Institute AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms Kraft Invest AS 33991 65,7 % 21 054 298
997761987 NTNU OCEAN TRAINING AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 100 100,0 % 115 000
986243836 NTNU Samfunnsforskning AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 1000 100,0 % 1 000 000
986251782 NTNU Technology Transfer AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Helse Midt-Norge RHF 6100000 85,0 % 7 000 000
987067357 Offshore Simulator Centre AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 700 25,0 % 910 000
988067075 Oi! Trøndersk mat og drikke AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Nord universitet 61 13,3 % 305 000
884291232 Prekubator TTO AS Universitetet i Stavanger 65375 36,8 % 2 813 179
994987623 Ringerike Utvikling AS Høgskolen i Sørøst-Norge 30 7,6 % 30 000
984005776 Samfunns- og næringslivsforskning AS Norges Handelshøyskole, Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 8000 85,1 % 800 000
986230416 Senter for økonomisk forskning AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 1020 51,0 % 510 000
920203612 Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS OsloMet – storbyuniversitetet, Simula Research Laboratory AS 980 49,0 % 980 000
916893957 Simula UiB AS Universitetet i Bergen 490 49,0 % 196 000
913999428 SINPRO AS Universitetet i Agder 10 6,1 % 10 000
917 468 044 SINTEF Helgeland AS Nord universitet 100 11,0 % 1 000 000
986258191 Smart Innovation Norway AS Høgskolen i Østfold 5 0,4 % 50 000
986364080 Stavanger Helseforskning AS Universitetet i Stavanger 350 7,0 % 105 000
919 935 049 Stavanger Research Holding AS Universitetet i Stavanger 28275 50,0 % 56 550 000
973199986 Studentkulturhuset i Bergen AS Universitetet i Bergen, Det akedemiske kvarter, Studentsamskipnaden i Bergen 1 33,3 % 35 000
988137715 Studiesenteret Finnsnes AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Lenvik kommune, Målselv kommune, Norut Northern Research Institute AS, Troms fylkeskommune, Bardu kommune 5 1,6 % 6 909
981683560 Studiesenteret.no AS OsloMet – storbyuniversitetet, AVIKOM AS, SALANGEN KOMMUNE, Båtsfjord kommune, Gausdal kommune, Gratangen Kommune Sentraladministrasjon, Lavangen Kommune, RAUMA KOMMUNE, SKJERVØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON, SURNADAL KOMMUNE, TYDAL KOMMUNE, Moss kommune 100 80,0 % 3 000 000
992362553 Teknologifestivalen i Nord-Norge AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Forskningsparken i Narvik AS, Futurum AS, Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, Narvik Havn KF, VINN, Narvik Næringsforum BA, Narvikgården AS 20 6,2 % 20 000
999 225 225 TJUBI AS OsloMet – storbyuniversitetet 25000 17,7 % 125 000
989229389 Trøndelag Forskning og utvikling AS Nord universitet 2400 48,1 % 2 400 000
890463282 Trådløse Trondheim AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 5950 60,2 % 6 489 000
995200090 Unifond AS Universitetet i Bergen 10000 100,0 % 200 000
985163049 Unirand AS Universitetet i Oslo 2025 100,0 % 4 050 000
946091693 Vangslund AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim 398 99,5 % 48 058 500
988311952 Vindel AS Høgskolen i Molde, Statoil New Energy AS, Kristiansund kommune, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), SapreBank 1 Nordvest, Vestbase AS, Bølgen AS, SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF, Kristiansund og Omegn Vekst AS, SpareBank 1 Nordvest, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 500 3,9 % 125 000
963 444 516 VisitOslo AS Universitetet i Oslo 1 0,5 % 10 000
986387625 Vitensenteret Innlandet AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 3 3,0 % 3 000
989861751 Østfoldforskning AS Høgskolen i Østfold 250 8,3 % 312 500
997040457 Østlandsforskning AS Høgskolen i Innlandet 285 4,8 % 285 000
Antall 69     Delsum 390 530 279
Totalt 83       410 219 825