NSD © 2019

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH, Senter for internasjonalisering av utdanning
null (12)
Andre data (1)
Rapport og planer (Rapport og planer) null 15.03.2014
Økonomidata (11)
Kontrollark (Kontrollark) null 01.06.2013
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.06.2013
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.10.2013
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.02.2014
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.06.2013
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.10.2013
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.02.2014
Riksrevisjonens beretning (Riksrevisjonens revisjonsbrev) null 15.07.2014
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.06.2013
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.10.2013
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.02.2014
Ikke levert (1)
Økonomidata (1)
Konsernregnskap (2007-13) (Konsernregnskap (2007-13)) null 15.07.2014