NSD © 2018

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH, Senter for internasjonalisering av utdanning
null (21)
Andre data (1)
Rapport og planer (Rapport og planer) null 01.03.2012
Økonomidata (20)
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 01.10.2011
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 15.02.2012
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 15.07.2012
Konsernregnskap (2007-13) (Konsernregnskap (2007-13)) null 15.07.2012
Kontrollark (Kontrollark) null 01.10.2011
Kontrollark (Kontrollark) null 15.02.2012
Kontrollark (Kontrollark) null 15.07.2012
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.10.2011
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.02.2012
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.07.2012
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.10.2011
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.02.2012
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.07.2012
Riksrevisjonens beretning (Riksrevisjonens revisjonsbrev) null 15.07.2012
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.06.2011
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.10.2011
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.02.2012
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.07.2012
Standardiserte nøkkeltall (Standardiserte nøkkeltall) null 15.02.2012
Standardiserte nøkkeltall (Standardiserte nøkkeltall) null 15.07.2012
Under behandling (4)
Økonomidata (4)
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 01.06.2011
Kontrollark (Kontrollark) null 01.06.2011
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.06.2011
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.06.2011