NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH, Ansgar høyskole 2013
null (49)
Andre data (1)
Rapport og planer (Rapport og planer) null 15.03.2014
Studietilbud (8)
Emner (kurs_emne_endring) Vår 15.10.2013
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Vår 15.03.2013
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Høst 15.10.2013
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Vår 15.03.2013
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Høst 15.10.2013
Studieplasser (kurs_studieplass) Høst 15.10.2013
Studieprogram (kurs_prog_endring) Vår 15.03.2013
Studieprogram (kurs_prog_endring) Høst 15.10.2013
Studentdata (25)
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Vår 15.10.2013
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Høst 15.02.2014
Eksamen (stud.eksamen) Vår 15.10.2013
Eksamen (stud.eksamen) Høst 15.02.2014
Endring i antall 60-studiepoengenheter på mer enn 5 pst. innenfor en null 15.03.2014
Endring i avlagte studiepoeng på studieprogramnivå på 20 prosent null 15.03.2014
Endring i utvekslingsstudenter på 20 prosent null 15.03.2014
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Vår 15.03.2013
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Høst 15.10.2013
Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan (stud.utd_plan) Høst 15.02.2014
Oppdatering av fødselsnummer (stud.fnrendring) Høst 15.10.2013
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Vår 15.10.2013
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Høst 15.02.2014
Personer i doktorgradsprogrammer - SSB (stud.personer_dg_ssb) Høst 15.10.2013
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Vår 15.03.2013
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Høst 15.10.2013
Skikkethetsvurdering (Skikkethetsvurdering) null 15.02.2014
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Vår 15.03.2013
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Høst 15.10.2013
Uteksaminerte allmennlærere - valgfag (stud_fordypning_hog) null 15.02.2014
Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg (stud_valgfag_glu) null 15.02.2014
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Vår 15.10.2013
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Høst 15.02.2014
Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere (stud.vid_barnehage) null 15.02.2014
Videreutdanning for lærere i grunnskolen (stud.vid_grunnskole) null 15.02.2014
Personaldata (5)
Alle tilsatte (aggregert) (stil_tilsatte) null 01.11.2013
EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner null 15.02.2014
Lærlinger (stil.larlinger) null 01.11.2013
Tilsatte - aldersintervaller (stil_intervall) null 01.11.2013
Tilsatte - gjennomsnittsalder (stil_snitt) null 01.11.2013
Økonomidata (9)
Endring i EU - midler på 20 prosent (endrings_kommentarer) null 15.03.2014
Endring i forskningsrådsmidler på 20 prosent null 15.03.2014
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.02.2014
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.08.2013
Regnskapsdata og nøkkeltall for høyskolen (ok.regnskap_data_priv) null 15.02.2014
Regnskapsdata og nøkkeltall for høyskolen (ok.regnskap_data_priv) null 15.08.2013
Særattestasjon, private høyskoler (Særattestasjon, private høyskoler) null 01.07.2014
Årsregnskap for høyskolen med styrets årsberetning og revisors null 01.07.2014
Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors null 01.07.2014
Publiseringsdata (1)
Vitenskapelig publisering (pub.publikasjoner) null 01.04.2014