NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH, Norges idrettshøgskole 2011
null (80)
Andre data (3)
Mottatte forretningsideer (for_fide) null 15.02.2012
Rapport og planer (Rapport og planer) null 01.03.2012
Utdanningsinstitusjon og samskipnaden (Utdanningsinstitusjon og null 15.02.2012
Studietilbud (12)
Emner (kurs_emne_endring) Vår 15.10.2011
Emner (kurs_emne_endring) Høst 15.02.2012
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Høst 15.10.2011
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Vår 15.03.2011
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Høst 15.10.2011
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Vår 15.03.2011
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Høst 15.10.2011
Studieplasser (kurs_studieplass) Vår 15.03.2011
Studieplasser (kurs_studieplass) Høst 15.10.2011
Studieprogram (kurs_prog_endring) Vår 15.03.2011
Studieprogram (kurs_prog_endring) Høst 15.10.2011
Studieretning (kurs.studieretning) Høst 15.10.2011
Studentdata (27)
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Vår 15.10.2011
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Høst 15.02.2012
Eksamen (stud.eksamen) Vår 15.10.2011
Eksamen (stud.eksamen) Høst 15.02.2012
Etterutdanning (stud_eutd) null 15.02.2012
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Vår 15.03.2011
Fullføring på utvalgte utdanninger (stud_fullfort) null 15.02.2012
Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan (stud.utd_plan) Høst 15.02.2012
Kurs og undervisning i entrepenørskap (stud. null 15.02.2012
Oppdatering av fødselsnummer (stud.fnrendring) Høst 15.02.2012
Oppdatering av fødselsnummer (stud.fnrendring) Høst 15.10.2011
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Vår 15.10.2011
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Høst 15.02.2012
Opptatte og nye studenter (stud_opp_nye) Vår 15.03.2011
Personer i doktorgradsprogrammer (stud.personer_dg) Vår 15.10.2011
Personer i doktorgradsprogrammer (stud.personer_dg) Høst 15.02.2012
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Vår 15.03.2011
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Høst 15.10.2011
Skikkethetsvurdering (Skikkethetsvurdering) null 15.02.2012
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Vår 15.03.2011
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Høst 15.10.2011
Uteksaminerte allmennlærere - valgfag (stud_fordypning_hog) null 15.02.2012
Uteksaminerte PPU-kandidater, fagbakgrunn (stud.ppu) null 15.02.2012
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Vår 15.10.2011
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Høst 15.02.2012
Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere (stud.vid_barnehage) null 15.02.2012
Videreutdanning for lærere i grunnskolen (stud.vid_grunnskole) null 15.02.2012
Personaldata (10)
Alle tilsatte (aggregert) (stil_tilsatte) null 01.11.2011
EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner null 15.02.2012
Internasjonal mobilitet (stil_mob) null 15.02.2012
Kompetanseheving (Kompetanseheving) null 15.02.2012
Lærlinger (stil.larlinger) null 15.02.2012
Sykefravær (stil.sykefravar) null 15.02.2012
Tilsatte - aldersintervaller (stil_intervall) null 01.11.2011
Tilsatte - gjennomsnittsalder (stil_snitt) null 01.11.2011
Time-/hjelpelærere (stil_timelarer) null 15.02.2012
Valg av intern styremodell (Valg av intern styremodell) null 15.02.2012
Økonomidata (26)
Budsjettrapport (Budsjettrapport) null 15.02.2012
EU-finansierte prosjekter (EU-finansierte prosjekter) null 15.02.2012
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 01.06.2011
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 01.10.2011
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 15.02.2012
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 15.07.2012
Konsernregnskap (2007-13) (Konsernregnskap (2007-13)) null 15.07.2012
Kontrollark (Kontrollark) null 01.06.2011
Kontrollark (Kontrollark) null 01.10.2011
Kontrollark (Kontrollark) null 15.02.2012
Kontrollark (Kontrollark) null 15.07.2012
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.06.2011
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.10.2011
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.02.2012
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.07.2012
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.06.2011
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.10.2011
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.02.2012
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.07.2012
Riksrevisjonens beretning (Riksrevisjonens revisjonsbrev) null 15.07.2012
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.06.2011
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.10.2011
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.02.2012
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.07.2012
Standardiserte nøkkeltall (Standardiserte nøkkeltall) null 15.02.2012
Standardiserte nøkkeltall (Standardiserte nøkkeltall) null 15.07.2012
Publiseringsdata (1)
Vitenskapelig publisering (pub.publikasjoner) null 30.03.2012
Arealdata (1)
Areal (rapportering utgått fra 2019) (areal_utg) null 15.02.2012
Under behandling (7)
Studietilbud (1)
Innplassering av nye studieprogrammer iht. finansieringskategorier null 15.12.2011
Studentdata (4)
Endring i antall 60-studiepoengenheter på mer enn 5 pst. innenfor en null 15.03.2012
Endring i avlagte studiepoeng på studieprogramnivå på 20 prosent null 15.03.2012
Endring i doktorgrader på 20 prosent (endrings_kommentarer) null 15.03.2012
Endring i utvekslingsstudenter på 20 prosent null 15.03.2012
Økonomidata (2)
Endring i EU - midler på 20 prosent (endrings_kommentarer) null 15.03.2012
Endring i forskningsrådsmidler på 20 prosent null 15.03.2012