NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH, Norges teknisk-naturvitenskapelige
null (79)
Andre data (4)
Ambisjonsnivå universitetsmuseene (museum_ambisjonsniva) null 15.02.2012
Mottatte forretningsideer (for_fide) null 15.02.2012
Rapport og planer (Rapport og planer) null 01.03.2012
Utdanningsinstitusjon og samskipnaden (Utdanningsinstitusjon og null 15.02.2012
Studietilbud (12)
Emner (kurs_emne_endring) Vår 15.10.2011
Emner (kurs_emne_endring) Høst 15.02.2012
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Høst 15.10.2011
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Vår 15.03.2011
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Høst 15.10.2011
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Vår 15.03.2011
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Høst 15.10.2011
Studieplasser (kurs_studieplass) Vår 15.03.2011
Studieplasser (kurs_studieplass) Høst 15.10.2011
Studieprogram (kurs_prog_endring) Vår 15.03.2011
Studieprogram (kurs_prog_endring) Høst 15.10.2011
Studieretning (kurs.studieretning) Høst 15.10.2011
Studentdata (28)
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Vår 15.10.2011
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Høst 15.02.2012
Eksamen (stud.eksamen) Vår 15.10.2011
Eksamen (stud.eksamen) Høst 15.02.2012
Etterutdanning (stud_eutd) null 15.02.2012
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Vår 15.03.2011
Fullføring på utvalgte utdanninger (stud_fullfort) null 15.02.2012
Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan (stud.utd_plan) Høst 15.02.2012
Kurs og undervisning i entrepenørskap (stud. null 15.02.2012
Oppdatering av fødselsnummer (stud.fnrendring) Høst 15.02.2012
Oppdatering av fødselsnummer (stud.fnrendring) Høst 15.10.2011
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Vår 15.10.2011
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Høst 15.02.2012
Opptatte og nye studenter (stud_opp_nye) Vår 15.03.2011
Personer i doktorgradsprogrammer (stud.personer_dg) Vår 15.10.2011
Personer i doktorgradsprogrammer (stud.personer_dg) Høst 15.02.2012
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Vår 15.03.2011
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Høst 15.10.2011
Skikkethetsvurdering (Skikkethetsvurdering) null 15.02.2012
Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendprogram for null 15.02.2012
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Vår 15.03.2011
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Høst 15.10.2011
Uteksaminerte allmennlærere - valgfag (stud_fordypning_hog) null 15.02.2012
Uteksaminerte PPU-kandidater, fagbakgrunn (stud.ppu) null 15.02.2012
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Vår 15.10.2011
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Høst 15.02.2012
Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere (stud.vid_barnehage) null 15.02.2012
Videreutdanning for lærere i grunnskolen (stud.vid_grunnskole) null 15.02.2012
Personaldata (11)
Alle tilsatte (aggregert) (stil_tilsatte) null 01.11.2011
EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner null 15.02.2012
Insentivordning for å øke kvinneandelen innen MNT-fag null 15.02.2012
Internasjonal mobilitet (stil_mob) null 15.02.2012
Kompetanseheving (Kompetanseheving) null 15.02.2012
Lærlinger (stil.larlinger) null 15.02.2012
Sykefravær (stil.sykefravar) null 15.02.2012
Tilsatte - aldersintervaller (stil_intervall) null 01.11.2011
Tilsatte - gjennomsnittsalder (stil_snitt) null 01.11.2011
Time-/hjelpelærere (stil_timelarer) null 15.02.2012
Valg av intern styremodell (Valg av intern styremodell) null 15.02.2012
Økonomidata (22)
Budsjettrapport (Budsjettrapport) null 15.02.2012
EU-finansierte prosjekter (EU-finansierte prosjekter) null 15.02.2012
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 01.10.2011
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 15.02.2012
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 15.07.2012
Konsernregnskap (2007-13) (Konsernregnskap (2007-13)) null 15.07.2012
Kontrollark (Kontrollark) null 01.10.2011
Kontrollark (Kontrollark) null 15.02.2012
Kontrollark (Kontrollark) null 15.07.2012
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.10.2011
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.02.2012
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.07.2012
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.10.2011
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.02.2012
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.07.2012
Riksrevisjonens beretning (Riksrevisjonens revisjonsbrev) null 15.07.2012
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.06.2011
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.10.2011
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.02.2012
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.07.2012
Standardiserte nøkkeltall (Standardiserte nøkkeltall) null 15.02.2012
Standardiserte nøkkeltall (Standardiserte nøkkeltall) null 15.07.2012
Publiseringsdata (1)
Vitenskapelig publisering (pub.publikasjoner) null 30.03.2012
Arealdata (1)
Areal (rapportering utgått fra 2019) (areal_utg) null 15.02.2012
Under behandling (9)
Studietilbud (1)
Innplassering av nye studieprogrammer iht. finansieringskategorier null 15.12.2011
Studentdata (3)
Endring i antall 60-studiepoengenheter på mer enn 5 pst. innenfor en null 15.03.2012
Endring i avlagte studiepoeng på studieprogramnivå på 20 prosent null 15.03.2012
Endring i doktorgrader på 20 prosent (endrings_kommentarer) null 15.03.2012
Økonomidata (5)
Endring i EU - midler på 20 prosent (endrings_kommentarer) null 15.03.2012
Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) (Generelle null 01.06.2011
Kontrollark (Kontrollark) null 01.06.2011
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.06.2011
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.06.2011
Har ikke data (2)
Studentdata (1)
Endring i utvekslingsstudenter på 20 prosent null 15.03.2012
Økonomidata (1)
Endring i forskningsrådsmidler på 20 prosent null 15.03.2012