NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH, Samisk høgskole 2013
null (65)
Andre data (4)
Institusjonens egne virksomhetsmål (egne_virksomhetsmaal) null 15.02.2013
Mottatte forretningsideer (for_fide) null 15.02.2014
Rapport og planer (Rapport og planer) null 15.03.2014
Utdanningsinstitusjon og samskipnaden (Utdanningsinstitusjon og null 15.02.2014
Studietilbud (11)
Emner (kurs_emne_endring) Vår 15.10.2013
Emner (kurs_emne_endring) Høst 15.10.2013
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Vår 15.03.2013
Kvalifikasjoner (kurs.kvalifikasjon) Høst 15.10.2013
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Vår 15.03.2013
Organisasjonsenheter (org_avd_ssb_samordning) Høst 15.10.2013
Studieplasser (kurs_studieplass) Vår 15.03.2013
Studieplasser (kurs_studieplass) Høst 15.10.2013
Studieprogram (kurs_prog_endring) Vår 15.03.2013
Studieprogram (kurs_prog_endring) Høst 15.10.2013
Studieretning (kurs.studieretning) Høst 15.10.2013
Studentdata (28)
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Vår 15.10.2013
Avlagte doktorgrader (stud.avlagte_dg) Høst 15.02.2014
Eksamen (stud.eksamen) Vår 15.10.2013
Eksamen (stud.eksamen) Høst 15.02.2014
Emneoppmeldte studenter (stud.emneoppmeldte_studenter) Høst 15.10.2013
Endring i antall 60-studiepoengenheter på mer enn 5 pst. innenfor en null 15.03.2014
Endring i avlagte studiepoeng på studieprogramnivå på 20 prosent null 15.03.2014
Endring i utvekslingsstudenter på 20 prosent null 15.03.2014
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Vår 15.03.2013
Fellesgrader (kurs_samarbeid) Høst 15.10.2013
Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan (stud.utd_plan) Høst 15.02.2014
Kurs og undervisning i entrepenørskap (stud. null 15.02.2014
Oppdatering av fødselsnummer (stud.fnrendring) Høst 15.10.2013
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Vår 15.10.2013
Oppnådde kvalifikasjoner (stud.oppnadde_kvalifikasjoner) Høst 15.02.2014
Personer i doktorgradsprogrammer - SSB (stud.personer_dg_ssb) Høst 15.10.2013
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Vår 15.03.2013
Registrerte studenter (stud.reg_2010) Høst 15.10.2013
Skikkethetsvurdering (Skikkethetsvurdering) null 15.02.2014
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Vår 15.03.2013
Søknadsdata – kompetanse og poeng (stud_komp_08) Høst 15.10.2013
Uteksaminerte allmennlærere - valgfag (stud_fordypning_hog) null 15.02.2014
Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg (stud_valgfag_glu) null 15.02.2014
Uteksaminerte PPU-kandidater, fagbakgrunn (stud.ppu) null 15.02.2014
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Vår 15.10.2013
Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (stud. Høst 15.02.2014
Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere (stud.vid_barnehage) null 15.02.2014
Videreutdanning for lærere i grunnskolen (stud.vid_grunnskole) null 15.02.2014
Personaldata (6)
Alle tilsatte (aggregert) (stil_tilsatte) null 01.11.2013
EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner null 15.02.2014
Lærlinger (stil.larlinger) null 01.11.2013
Tilsatte - aldersintervaller (stil_intervall) null 01.11.2013
Tilsatte - gjennomsnittsalder (stil_snitt) null 01.11.2013
Valg av intern styremodell (Valg av intern styremodell) null 15.02.2014
Økonomidata (14)
Endring i EU - midler på 20 prosent (endrings_kommentarer) null 15.03.2014
Endring i forskningsrådsmidler på 20 prosent null 15.03.2014
Konsernregnskap (2007-13) (Konsernregnskap (2007-13)) null 15.07.2014
Kontrollark (Kontrollark) null 01.06.2013
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.06.2013
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 01.10.2013
Ledelseskommentarer (Ledelseskommentarer) null 15.02.2014
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.06.2013
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 01.10.2013
Oppgjørspakke økonomi (ok.regnskap_data) null 15.02.2014
Riksrevisjonens beretning (Riksrevisjonens revisjonsbrev) null 15.07.2014
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.06.2013
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 01.10.2013
Saldobalanse t.o.m. 2012 (ok_saldobalanse) null 15.02.2014
Publiseringsdata (1)
Vitenskapelig publisering (pub.publikasjoner) null 01.04.2014
Arealdata (1)
Areal (rapportering utgått fra 2019) (areal_utg) null 15.02.2014