NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH 2013
 Status datalevering - oversikt
Andre
Areal
Dr. grad
Personal
Publ
Selskap
Stud.tilb.
Student
Økonomi
Totalt
Behandlet DBH
0
0
0
0
0
22
0
0
0
22
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
76
52
128
Ikke data
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Ikke levert
0
0
0
0
0
1
0
4
1
6
Publisert
78
15
27
155
26
0
283
2086
370
3040
Totalt
78
15
27
155
26
23
283
2166
424
3197
Institusjonsvis oversikt
 
Andre
Areal
Dr. grad
Personal
Publ
Selskap
Stud.tilb.
Student
Økonomi
Totalt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Behandlet
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Publisert
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
5
1
2
6
1
0
11
26
12
64
Universitetet i Agder
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
5
1
2
6
1
0
10
25
12
62
Universitetet i Bergen
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
5
1
2
6
1
0
11
26
12
64
Universitetet i Oslo
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
5
1
2
6
1
0
11
25
12
63
Universitetet i Stavanger
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Ikke levert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Publisert
5
1
2
6
1
0
11
25
11
62
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
5
1
2
6
1
0
11
26
12
64
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
2
6
1
0
10
25
12
61
Norges handelshøyskole
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
2
6
1
0
11
25
12
62
Norges idrettshøgskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
2
6
1
0
11
25
12
62
Norges musikkhøgskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
2
6
0
0
10
26
12
61
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
2
6
1
0
11
25
12
62
Høgskolen i Østfold
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
0
6
1
0
11
26
12
61
Høgskulen i Volda
Behandlet
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
0
6
1
0
11
25
12
60
Samisk høgskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
4
1
0
6
1
0
11
25
12
60
Ansgar høyskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
8
22
7
44
Barratt Due Musikkinstitutt
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
8
22
7
44
Bergen Arkitekthøgskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
8
22
7
44
Dronning Mauds Minne Høgskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
11
23
7
48
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
9
22
7
45
Handelshøyskolen BI
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
Ikke data
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Ikke levert
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Publisert
1
0
2
5
1
0
10
22
6
47
Høgskulen for grøn utvikling
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
9
22
7
45
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
9
22
7
45
Lovisenberg diakonale høgskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
10
23
7
47
MF vitenskapelig høyskole
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
2
5
1
0
11
23
7
50
NLA Høgskolen
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
11
23
7
48
Steinerhøyskolen
Godkjent
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Publisert
1
0
0
5
1
0
8
22
7
44
Institusjon ikke angitt
Ikke levert
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1414
94
1 508
Kunnskapsdepartementet
Behandlet
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Ikke levert
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Kunsthøgskolen i Oslo
Publisert
4
1
0
6
0
0
10
26
12
59
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
Politihøgskolen
Publisert
0
0
0
5
1
0
10
23
0
39
Studentsamskipnaden i Agder
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Molde
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Stavanger
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Volda
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Østfold
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Ås
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1