NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Velg årstall:
Status for datalevering til DBH 2011
 Status datalevering - oversikt
Andre
Areal
Personal
Publ
Selskap
Stud.tilb.
Student
Økonomi
Totalt
Behandlet DBH
0
0
0
0
21
0
0
6
27
Ikke data
0
0
0
0
0
8
49
26
83
Ikke levert
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Levert DBH
0
0
0
0
0
20
55
93
168
Publisert
63
15
240
25
0
310
1546
537
2736
Totalt
63
15
240
25
22
338
1650
662
3015
Institusjonsvis oversikt
 
Andre
Areal
Personal
Publ
Selskap
Stud.tilb.
Student
Økonomi
Totalt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
3
5
9
Publisert
4
1
11
1
0
12
28
22
79
Universitetet i Agder
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
3
5
9
Publisert
4
1
11
1
0
13
27
22
79
Universitetet i Bergen
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
5
8
Publisert
4
1
11
1
0
12
28
22
79
Universitetet i Oslo
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
5
8
Publisert
4
1
11
1
0
12
27
22
78
Universitetet i Stavanger
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
5
8
Publisert
4
1
11
1
0
13
27
22
79
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
5
8
Publisert
4
1
11
1
0
13
28
22
80
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Ikke data
0
0
0
0
0
1
3
1
5
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Publisert
3
1
10
1
0
11
27
26
79
Norges handelshøyskole
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
5
8
Publisert
3
1
10
1
0
12
27
22
76
Norges idrettshøgskole
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
4
2
7
Publisert
3
1
10
1
0
12
27
26
80
Norges musikkhøgskole
Ikke data
0
0
0
0
0
0
1
2
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
3
4
8
Publisert
3
1
10
0
0
11
28
22
75
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
4
5
10
Publisert
3
1
10
1
0
12
27
22
76
Høgskolen i Østfold
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
3
5
9
Publisert
3
1
10
1
0
12
28
22
77
Høgskulen i Volda
Behandlet
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
5
8
Publisert
3
1
10
1
0
13
27
22
77
Samisk høgskole
Ikke data
0
0
0
0
0
1
3
1
5
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
1
5
7
Publisert
3
1
10
1
0
12
27
22
76
Ansgar høyskole
Behandlet
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Ikke data
0
0
0
0
0
1
3
2
6
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Publisert
1
0
7
1
0
10
25
8
52
Barratt Due Musikkinstitutt
Ikke data
0
0
0
0
0
0
3
2
5
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
1
0
2
Publisert
1
0
7
1
0
10
25
10
54
Bergen Arkitekthøgskole
Behandlet
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Ikke data
0
0
0
0
0
1
3
2
6
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Publisert
1
0
7
1
0
10
26
8
53
Dronning Mauds Minne Høgskole
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
3
6
Publisert
1
0
7
1
0
11
25
8
53
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Ikke data
0
0
0
0
0
0
3
0
3
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
1
4
6
Publisert
1
0
7
1
0
11
25
8
53
Handelshøyskolen BI
Behandlet
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Ikke data
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
3
1
5
Publisert
1
0
7
1
0
11
25
8
53
Høgskulen for grøn utvikling
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
2
4
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
2
5
Publisert
1
0
7
1
0
10
25
8
52
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Ikke data
0
0
0
0
0
1
2
2
5
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
2
2
4
Publisert
1
0
7
1
0
11
25
8
53
Lovisenberg diakonale høgskole
Ikke data
0
0
0
0
0
1
1
0
2
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
3
4
7
Publisert
1
0
7
1
0
11
25
8
53
MF vitenskapelig høyskole
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
2
5
Publisert
1
0
7
1
0
12
25
10
56
NLA Høgskolen
Ikke data
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Levert DBH
0
0
0
0
0
1
2
4
7
Publisert
1
0
7
1
0
12
25
8
54
Steinerhøyskolen
Ikke data
0
0
0
0
0
1
3
0
4
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
1
4
5
Publisert
1
0
7
1
0
10
25
8
52
Institusjon ikke angitt
Publisert
0
0
0
0
0
0
834
88
922
Kunnskapsdepartementet
Behandlet
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Ikke levert
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Kunsthøgskolen i Oslo
Ikke data
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
0
4
4
Publisert
3
1
10
0
0
11
28
22
75
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Levert DBH
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
3
3
Studentsamskipnaden i Agder
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Molde
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Stavanger
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Volda
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Østfold
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Studentsamskipnaden i Ås
Publisert
0
0
0
0
0
0
0
1
1