DBH datalevering: Itar-institusjoner og institusjonskoder

NSD © 2019

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker


Oversikt over institusjonskoder for ITAR-registrerte institusjoner


Søk på institusjonsNavn eller institusjonsAkronym:
Søk på navn eller akronym:

Utdanningsbakgrunn - institusjon

Institusjonskoden for hvor personens utdanningsbakgrunnen er blitt gjennomført som grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning i Norge. Benytter USITs institusjonsregister. Dersom institusjonen er ukjent settes inn en 8-siffret kode som består av SSB sin landkode for land (3 siffer) etterfulgt fem 0 nuller. Eksempel: Hvis utdanningsbakgrunn er Danmark, men institusjonskoden er ukjent, blir koden 101 (landkoden for Dammark), etterfulgt av 00000 (ukjent institusjon).Institusjonskode Akronym Institusjonsnavn ErasmusInstkode Bynavn Landkode