DBH hjelpesider

NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Hvordan slette en bruker (kun brukeradministratorer kan slette brukere)Gå til 'Brukeroversikt' under Brukerbehandling. Trykk så på navnet til brukeren som skal slettes.

neste
neste