DBH hjelpesider

NSD © 2021

DBH datalevering

DBH dokumentasjon

Kvalitetssikring

Oversikter

Lenker

Hvordan redigere en bruker (kun brukeradministratorer kan reddigere andre brukere)



Gå til 'Brukeroversikt' under Brukerbehandling. Trykk så på navnet til brukeren som skal redigeres.

neste
neste