Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Selskapliste pr 17-12-2017

ABM-media AS
AFF AS
Agderforskning AS
ARD Innovation AS
Atheno AS
Bergen Teknologioverføring AS
Bergen Vitensenter AS
BETTER PLAYER AS
Bioprotein AS
Blue Planet AS
Calysta Energy. Inc
Cardiaccs AS
CFENGINE AS
Chateau Neuf AS
Chr. Michelsen Research AS
CIENS AS
Digforsk AS
DNF PRODUCTIONS AS
DRIV inkubator AS
Drivhuset Østfold AS
Ecomotive AS
FORSKNINGSSELSKAPET SØRVEST AS
Forskningssenteret for informasjon og kommunikasjonssikkerhet AS
Futurum A/S
Gigafib Holding AS
Gildeskål Forskningsstasjon AS
Graminor AS
GREENSTAT AS
Havbruksstasjonen i Tromsø AS
Hepmarin AS
Høgskolesenteret i Kristiansund AS
Industriinkubatoren Proventia AS
Inkubator Ås AS
Institutt for akvakulturforskning AS
Instrumenttjenesten A/S
Inven2 AS
IOR Aqua AS
IRIS - International Research Institute of Stavanger AS
ITAS Eierdrift AS
Kjeller Innovasjon AS
Kunnandi AS
Kunnskapsparken Hedmark AS
Kunnskapsparken Helgeland AS
Kunnskapsparken Nord AS
Kunnskapsparken Vesterålen AS
Labora AS
LEAN AKADEMIET AS
Lean Lab Norge AS
Leiv Eiriksson Nyskaping AS
Lytix Biopharma AS
Mechatronics Innovation Lab AS
Microtech Innovation AS
MILJØFORSKNINGSSENTERET AS
Multimedia Ressurs AS
Møreforsking AS
Møreforsking Molde AS
Møreforsking Volda AS
Møreforsking Ålesund AS
Måltidets Hus AS
Nord innovasjon AS
Nordlandsforskning AS
Norinnova Technology Transfer AS
Norkveite AS
Norsk Havbrukssenter AS
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
NORTHERN RESEARCH INSTITUTE NARVIK AS
Norut Northern Research Institute AS
Norwegian Safety Promotion Centre AS
NTNU OCEAN TRAINING AS
NTNU Samfunnsforskning AS
NTNU Technology Transfer AS
Offshore Simulator Centre AS
Oi! Trøndersk mat og drikke AS
Oslotech AS
Papirbredden Innovasjon AS
PATTERN SOLUTIONS AS
Prekubator TTO AS
Protomore Kunnskapspark AS
Ringerike Utvikling AS
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Sarsia Innovation AS
Sarsia Life Science Fund AS
Sem Gjestegård A/S
Senter for økonomisk forskning AS
Simsea Holding AS
Simula Research Laboratory AS
SINPRO AS
SINTEF Helgeland AS
Smart Innovation Norway AS
Stavanger Helseforskning AS
Studentkulturhuset i Bergen AS
Studiesenteret Finnsnes AS
Studiesenteret.no AS
Teknologifestivalen i Nord-Norge AS
Teknova AS
TJUBI AS
Trøndelag Forskning og utvikling AS
Trådløse Trondheim AS
TTO Nord AS
Uni Research AS
Unifond AS
UNINETT AS
Unirand AS
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS
Universitetet i Bergen Eiendom AS
Universitetet i Oslo
Vangslund AS
Vindel AS
VisitOslo AS
Vitensenteret Innlandet AS
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning AS