Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 BERGEN
Tlf. 55 95 95 00
Fax
Hjemmeside http://www.snf.no
Epost snf@snf
Etablert 28-11-2001


Daglig leder: Svenn-Åge Dahl

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Helge Torbjørnsen Styreleder
Ragnhild Janbu Fresvik Styremedlem
Eirik Wærness Styremedlem
Stig Tenold Styremedlem
Nils-Arne Ekerhovd Styremedlem
Astrid Oline Ervik StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges Handelshøyskole 85,11 % 8 000 160 000 800 000 0
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 14,89 % 1 400 28 000 0 0
Akjsebeholdning: 9 400 Pålydende: 20 Aksjekapital: 188 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
56176
56269
63611
64661
65216
65470
Driftsresultat
3007
6972
11855
1945
2754
3432
Resultat etter skatt
3519
6676
11105
2401
3089
3699
Balanseregnskap
Sum egenkapital
40991
37472
30796
20692
18290
15201
Sum egenkapital og gjeld
63484
61232
58966
55630
47669
45908
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
31
31
25
24
22
22
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
8039
7620
5224
7796
7918
6303
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
67576
59145
59067
60475
50556
58156
Driftsresultat
4008
2806
2895
1435
-5731
323
Resultat etter skatt
4244
2827
2885
1575
-5767
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
16302
12058
9230
6345
4770
8536
Sum egenkapital og gjeld
40715
39132
37004
32384
27406
34644
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
23
24
24
26
45
53
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
10086
3740
5659
-
-
-
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
63286
65520
-
-
-
Driftsresultat
78
2169
0
0
0
Resultat etter skatt
-394
1970
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3923
4317
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
28824
34313
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
55
71
-
-
-
Årlige statstilskudd
0
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 64,6% 61,2% 52,2% 37,2%
Egenkapitalrentabilitet 8,6% 17,8% 36,1% 11,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 18,5%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2006
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
18-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
27-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
27-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
29-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
25-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
19-12-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
21-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
21-12-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
24-11-2009 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
13-05-2009 Generalforsamling Levert Levert
29-04-2008 Generalforsamling Levert Levert
28-11-2007 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
23-04-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert
22-11-2006 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
07-06-2006 Generalforsamling Ikke levert Levert
28-04-2005 Generalforsamling Ikke levert Levert
10-06-2004 Generalforsamling Ikke levert Levert
26-05-2003 Generalforsamling Ikke levert Levert
18-03-2002 Generalforsamling Ikke levert Levert