Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 BERGEN
Tlf. 55 95 95 00
Fax
Hjemmeside http://www.snf.no
Epost snf@snf
Etablert 28-11-2001


Daglig leder : Svenn-Åge Dahl
Styreleder : Helge Torbjørnsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges Handelshøyskole 85,11 % 8 000 160 000 800 000 0
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 14,89 % 1 400 28 000 0 0
Akjsebeholdning:9 400 Pålydende:20 Aksjekapital:188 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
56176
56269
63611
64661
65216
65470
Driftsresultat
3007
6972
11855
1945
2754
3432
Resultat etter skatt
3519
6676
11105
2401
3089
3699
Balanseregnskap
Sum egenkapital
40991
37472
30796
20692
18290
15201
Sum egenkapital og gjeld
63484
61232
58966
55630
47669
45908
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
31
31
25
24
22
22
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
8039
7620
5224
7796
7918
6303
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
67576
59145
59067
60475
50556
58156
Driftsresultat
4008
2806
2895
1435
-5731
323
Resultat etter skatt
4244
2827
2885
1575
-5767
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
16302
12058
9230
6345
4770
8536
Sum egenkapital og gjeld
40715
39132
37004
32384
27406
34644
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
23
24
24
26
45
53
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
10086
3740
5659
-
-
-
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
63286
65520
-
-
-
Driftsresultat
78
2169
0
0
0
Resultat etter skatt
-394
1970
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3923
4317
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
28824
34313
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
55
71
-
-
-
Årlige statstilskudd
0
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 64,6% 61,2% 52,2% 37,2%
Egenkapitalrentabilitet 8,6% 17,8% 36,1% 11,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 18,5%


Se leverte dokumenter