Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Agderforskning AS

Forretningsadresse: Gimlemoen 19
4630 KRISTIANSAND S
Postadresse: Gimlemoen 19
4630 KRISTIANSAND S
Tlf. 48010520
Fax 38 14 22 01
Hjemmeside http://www.agderforskning.no
Epost post@agderforskning.no
Etablert 13-11-2003
Om selskapet:
Mål Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt med oppdrag for offentlig sektor og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi tar mål av oss til å være en regionalutvikler og presmissleverandør til offentlig sektor og næringslivet i regionen.


Daglig leder : Roger Henning Normann
Styreleder : Solveig Løhaugen
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
39062
42968
34945
32495
30542
33868
Driftsresultat
-244
44
490
62
-4971
-2005
Resultat etter skatt
-219
177
490
62
-4692
-2519
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4658
4877
4699
4210
4148
8840
Sum egenkapital og gjeld
20692
21929
19421
16970
15731
21621
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
37
43
43
41
41
43
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
34390
36088
36066
29678
27085
29086
Driftsresultat
-247
-282
127
887
194
26096
Resultat etter skatt
18
-127
841
1285
565
3000
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11358
11340
11468
10626
9341
8776
Sum egenkapital og gjeld
23171
25811
23714
22418
18601
20441
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
37
34
36
38
36
36
Årlige statstilskudd
3554
2566
2300
2400
-
5223
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
29881
Driftsresultat
28084
Resultat etter skatt
1784
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5776
Sum egenkapital og gjeld
22230
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
38
Årlige statstilskudd
3150


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 22,5% 22,2% 24,2% 24,8%
Egenkapitalrentabilitet -4,7% 3,6% 10,4% 1,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 2,7%


Se leverte dokumenter