Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Oslotech AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 OSLO
Tlf. 22 95 85 00
Fax 22 60 44 27
Hjemmeside http://www.oslotech.no/
Epost post@oslotech.no
Etablert 20-11-1984
Om selskapet:
Mål Selskapets formål, er på et sunt økonomisk grunnlag og ved hjelp av forskningssamarbeid, å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Selskapet vil herunder: - styrke eksisterende næringsliv og skape ny virksomhet basert på kunnskap som konkurransefortrinn - styrke relevante forskningsområder ved universitetet og forskningsinstituttene - motivere studenter, forskere og næringsliv til økt interesse for vekst- og verdiskapende forskning - styrke satsing på forskning og kunnskap for utvikling av fremtidens Norge.


Daglig leder: Karl-Christian Agerup

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Sverre Munck Styreleder
Anna Holm Eide Styremedlem
Taran Thune Styremedlem
Arne Benjaminsen Styremedlem
Gunnar Leganger Styremedlem
Karita Bekkemellem Styremedlem
Jarle Holberg StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 33,44 % 1 826 1 826 000 5 622 588 3 801 588
OsloMet – storbyuniversitetet 1,1 % 60 60 000 125 958 65 958
Oslo kommune 10,99 % 600 600 000 600 000 0
SIVA Selskapet for industrivekst SF 30,49 % 1 665 1 665 000 10 993 620 9 328 620
Akjsebeholdning: 5 461 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 5 461 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
133640
125946
126576
113538
111402
106098
Driftsresultat
4127
-7616
7138
-942
999
-3362
Resultat etter skatt
6244
9498
37663
335
-2969
-21457
Balanseregnskap
Sum egenkapital
131852
125608
116110
78447
77626
80594
Sum egenkapital og gjeld
149790
147505
134428
94614
97514
117162
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
15
14
14
12
15
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
102256
93496
85991
80672
78478
77711
Driftsresultat
-7767
-3175
-2882
-1266
-1985
-802
Resultat etter skatt
1934
1080
-55
51
1049
2547
Balanseregnskap
Sum egenkapital
102052
100118
99038
99203
99152
98102
Sum egenkapital og gjeld
129886
114466
112962
118395
115092
128799
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
17
17
17
17
17
16
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
58300
54153
57600
-
-
-
Driftsresultat
-1304
-975
-1472
0
0
0
Resultat etter skatt
14605
26590
10620
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
96445
84761
63531
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
124175
115222
78537
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
10
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 88,0% 85,2% 86,4% 82,9% 79,6%
Egenkapitalrentabilitet 4,7% 7,6% 32,4% 0,4% -3,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 8,3%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
13-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
05-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
19-10-2012 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
06-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
09-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
11-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
03-10-2008 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
12-06-2008 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2007 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2006 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2005 Generalforsamling Levert Levert