Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

I4Helse AS

Forretningsadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Tlf.
Fax


Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 100 % 1 000 1 000 000 1 000 000 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 000 000