Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Future Materials AS

Forretningsadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Tlf.
Fax


Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Resitec AS 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Arendals Fossekompani ASA 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Elkem AS Technology Kristiansand 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:100 Aksjekapital:100 000


Se leverte dokumenter