Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Pharma Holding AS

Forretningsadresse: Sykhusvegen 23
9019 Tromsø
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Utvikling, markedsføring og salg av medisinske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme elller tilstøtende bransje.


Daglig leder: Kjetil Vangsnes

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Bernt Enderud StyrelederEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,35 % 361 361 37 104 0
Akjsebeholdning: 101 785 Pålydende: 1 Aksjekapital: 101 785


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
Revisorberetning (PDF)
2017
Styrets årsberetning (PDF)
2017


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
05-06-2019 Generalforsamling Levert Ikke levert
28-03-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Ikke levert
30-10-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-09-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
16-04-2018 Generalforsamling Levert Levert