Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Amicoat AS

Forretningsadresse: Sykhusvegen 23
9019 Tromsø
Postadresse: 6447 Langnes
9294 Tromsø
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Utvikling, markedsføring og salg av medisinske, kjemiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransje.


Daglig leder: Kjetil Vangsnes

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Gert Wilhelm Munthe StyrelederEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,14 % 18 088 18 088 6 184 0
Akjsebeholdning: 12 881 815 Pålydende: 1 Aksjekapital: 12 881 815


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
Revisorberetning (PDF)
2017
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
26-06-2019 Generalforsamling Levert Ikke levert
18-06-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-03-2018 Generalforsamling Levert Levert