Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Blue Revolution Centre AS

Forretningsadresse: Nordfrøyveien 413
7260 SISTRANDA
Postadresse: 4142, Sandviken
5835 BERGEN
Tlf.
Fax


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Arne Fredheim Styreleder
Anne Storset Styremedlem
Espen Rimstad Styremedlem
Vegard Øgård Aksnes Varamedlem
Øyvind Oaland Varamedlem
Anders Sæther VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 33,33 % 10 000 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning: 30 000 Pålydende: 1 Aksjekapital: 30 000


Ansatte, drift o.l.
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4580
Sum egenkapital og gjeld
4580
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
0
Statlige tilskudd
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0


Regnskapsnøkkeltall
2017
Egenkapitalandel 100,0%
Egenkapitalrentabilitet 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 0,0%


Leverte dokumenter
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
Revisorberetning (PDF)
2017


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
25-06-2018 Generalforsamling Levert Levert