Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Forretningsadresse: Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN
Postadresse: Postboks 22 Nygårdstangen
5838 Bergen
Tlf.
Fax
Etablert 03-07-2017
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvalting og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal i henhold til aksjeloven § 2-2(2)kun disponeres i samsvar med selskapets formål, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelige relevans og kvalitet.


Daglig leder: Elisabeth Maråk Støle

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Tore Ulstein Styreleder
Harald Furre Styremedlem
Eva Dugstad Styremedlem
Robert Bjerknes Styremedlem
Anne Husebekk Styremedlem
Birthe Iren Grotle Styremedlem
Bjørg Sandal Styremedlem
Elisabeth Angel Styremedlem
Bjarte Gees Bokn Solheim Styremedlem
Martin Gjelsvik Styremedlem
Erik Sandquist Varamedlem
Gro Elin Kjæreng Bjerka Varamedlem
Tyge Løvset Varamedlem
Erlend Randeberg Varamedlem
Jan Åge Rydland Varamedlem
Trygve Skjold Varamedlem
Lisbeth Nærø Varamedlem
Helene Falch Fladmark Varamedlem
Merethe Vadla Madland Varamedlem
Berte-Elen Konow Varamedlem
Mads Arild Eidem Varamedlem
Geir-Henning Wintervoll VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 51,85 % 560 1 120 000 61 570 000 0
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 1,11 % 12 24 000 0 0
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 3,24 % 35 70 000 21 054 298 0
Stavanger Research Holding AS 31,48 % 340 680 000 0 0
EQUINOR TECHNOLOGY VENTURES AS 1,2 % 13 26 000 0 0
Agder Research Holding AS 9,26 % 100 200 000 0 0
Akjsebeholdning: 1 080 Pålydende: 2 000 Aksjekapital: 2 160 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
Resultatregnskap
Driftsinntekter
938606
690786
Driftsresultat
-54971
-29659
Resultat etter skatt
3407
-21753
Balanseregnskap
Sum egenkapital
409577
391540
Sum egenkapital og gjeld
871621
801861
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
773
769
Statlige tilskudd
152582
138922


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018
Egenkapitalandel 47,0% 48,8%
Egenkapitalrentabilitet 0,8% -5,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -2,4%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
30-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
15-11-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
19-12-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
01-10-2018 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
22-06-2018 Generalforsamling Ikke levert Levert
12-01-2018 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
10-10-2017 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert