Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Forretningsadresse: Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN
Postadresse: Postboks 22 Nygårdstangen
5838 Bergen
Tlf.
Fax
Etablert 03-07-2017
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvalting og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal i henhold til aksjeloven § 2-2(2)kun disponeres i samsvar med selskapets formål, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelige relevans og kvalitet.


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Lise Øvreås Styreleder
Eva Dugstad Styremedlem
Iselin Nybø Styremedlem
Tor Asbjørn Aagedal Styremedlem
Robert Bjerknes Styremedlem
Berte-Elen Konow Varamedlem
Mads Arild Eidem Varamedlem
Bjørg Sandal Varamedlem
Solveig Løhaugen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 51,85 % 560 1 120 000 61 570 000 0
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 1,11 % 12 24 000 0 0
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 3,24 % 35 70 000 21 054 298 0
Stavanger Research Holding AS 31,48 % 340 680 000 0 0
EQUINOR TECHNOLOGY VENTURES AS 1,2 % 13 26 000 0 0
Agder Research Holding AS 9,26 % 100 200 000 0 0
Akjsebeholdning: 1 080 Pålydende: 2 000 Aksjekapital: 2 160 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
19-12-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
01-10-2018 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
22-06-2018 Generalforsamling Ikke levert Levert
12-01-2018 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
10-10-2017 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert