Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

ARD Innovation AS

Forretningsadresse: Høgskoleveien 12
1433 Ås
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Innovasjonssenteret Campus Ås AS har som mål å bidra til økt verdiskapning basert på forskning, innovasjon og kompetanse fra NIBIO og NMBU. Selskapet skal være partenes redskap i kommersialsiering av forskningsresultater, utvikling av entreprenørskapskultur og næringssamarbeid.


Daglig leder : Jorun Pedersen
Styreleder : Cristina Kvam Santos
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 50 % 400 400 000 400 000 0
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 50 % 400 400 000 1 000 0
Akjsebeholdning:800 Pålydende:1 000 Aksjekapital:800 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
0
Statlige tilskudd
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0


Se leverte dokumenter