Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Inkubator Ås AS

Forretningsadresse: C/O NMBU Høgskoleveien 12
1433 Ås
Postadresse: Postboks 19
1431 Ås
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.campusaas.no/inkubator-arings.html
Epost sh@inkubatoras.no
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å lede og assistere, i hovedsak forskningsbaserte selskaper innenfor bioøkonomi i oppstartsfasen (inkubasjonsfasen) ved hjelp av skreddersydde forretningsutviklingstjenester


Daglig leder : Simen Hesleskaug
Styreleder : Nils Haga
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 14,97 % 25 100 000 100 000 0
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 14,97 % 25 100 000 4 000 0
Kjeller Innovasjon AS 29,94 % 50 200 000 4 000 0
SIVA - Selskapet for industrivekst - SF 29,94 % 50 200 000 4 000 0
Akershus fylkeskommune 10,18 % 17 68 000 4 000 0
Akjsebeholdning:167 Pålydende:4 000 Aksjekapital:668 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5360
4081
1573
Driftsresultat
59
618
133
Resultat etter skatt
18
474
100
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1090
874
400
Sum egenkapital og gjeld
2122
2644
1784
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 51,4% 33,1% 22,4%
Egenkapitalrentabilitet 1,7% 54,2% 25,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 27,0%


Se leverte dokumenter