Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

SINTEF Helgeland AS

Forretningsadresse: Nytorget 5
8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapets formål iht vedtektenes §3er å drive oppdragsforskning.


Daglig leder: Stein Espen Bøe

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Jack Arild Ødegård Styreleder
Eli Aamot Styremedlem
Per Johan Withbro Lillestøl Styremedlem
Arve Ulriksen Styremedlem
Bjørn Audun Risøy Styremedlem
Stig Erik Fossum StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 10,99 % 100 10 000 1 000 000 990 000
Akjsebeholdning: 910 Pålydende: 100 Aksjekapital: 91 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5288
456
Driftsresultat
-955
-888
Resultat etter skatt
-941
-882
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2227
3169
Sum egenkapital og gjeld
4224
4579
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
2


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 52,7% 69,2%
Egenkapitalrentabilitet -42,3% -27,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -35,0%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
Styrets årsberetning (PDF)
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
13-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2017 Generalforsamling Levert Levert