Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

SINTEF Helgeland AS

Forretningsadresse: Nytorget 5
8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapets formål iht vedtektenes §3er å drive oppdragsforskning.


Daglig leder : Susanna Maria Nævermo-Sand
Styreleder : Jack Arild Ødegård
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 10,99 % 100 10 000 1 000 000 990 000
Akjsebeholdning:910 Pålydende:100 Aksjekapital:91 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5288
456
Driftsresultat
-955
-888
Resultat etter skatt
-941
-882
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2227
3169
Sum egenkapital og gjeld
4224
4579
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
2


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 52,7% 69,2%
Egenkapitalrentabilitet -42,3% -27,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -35,0%


Se leverte dokumenter