Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Simula UiB AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som hovedformål å drive grunnleggende langsiktig forskning og utvikle og gi utdanningstilbud på utvalgte områder innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, og gjennom dette også bidra til nyskapning og innovasjon i arbeidslivet. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.


Daglig leder : Kjell Jørgen Hole
Styreleder : Kyrre Lekve
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 49 % 490 196 000 196 000 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:400 Aksjekapital:400 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12619
10015
Driftsresultat
2487
2652
Resultat etter skatt
2479
2652
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5531
3052
Sum egenkapital og gjeld
7259
4745
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
7


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 76,2% 64,3%
Egenkapitalrentabilitet 44,8% 86,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 65,9%


Se leverte dokumenter