Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking Volda AS

Forretningsadresse: Joplassvegen 6A
6103 Volda
Tlf. 70075200
Fax
Hjemmeside http://www.moreforsk.no
Epost moreforsking@moreforsk.no
Etablert 02-10-2015


Daglig leder : Olav Fure
Styreleder : Elisabeth Maråk Støle
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2621
321
Driftsresultat
-1345
-75
Resultat etter skatt
-1345
-75
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1029
2362
Sum egenkapital og gjeld
1700
3741
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
8
Årlige statstilskudd
719
91
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
92


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 60,5% 63,1%
Egenkapitalrentabilitet -130,7% -3,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -66,9%


Se leverte dokumenter