Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

SINPRO AS

Forretningsadresse: Gismerøyveien 89
4515 Mandal
Tlf. 480 06 811
Fax
Hjemmeside http://www.sinpro.no
Epost e.lunde@sinpro.no
Etablert 26-06-2014
Om selskapet:
Mål Å sørge for at administrative og forretningsmessige funksjoner i klyngesamarbeidet SINPRO. Selskapet skal ivareta funksjonen som kontraktspartner for avtaler SINPRO-nettverket inngår med eksterne samarbeidspartnere og kunder, og selskapet skal ivareta ansvar for forretningsførsel og koordineringsfunksjoner i SINPRO-nettverket, herunder ha evt. arbeidsgiveransvar.


Daglig leder : Erik Hillesund
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 6,06 % 10 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning:165 Pålydende:1 000 Aksjekapital:165 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1116
Driftsresultat
24
Resultat etter skatt
18
Balanseregnskap
Sum egenkapital
173
Sum egenkapital og gjeld
752
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2014
Egenkapitalandel 23,0%
Egenkapitalrentabilitet 10,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 10,4%


Se leverte dokumenter