Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Simsea Holding AS

Forretningsadresse: Karmsundgata 72
5529 Haugesund
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Beskrivelse Selskapets formål er investeringsvirksomhet, herunder i aksjer og finansielle instrumenter


Daglig leder : Asbjørn Rune Johansen
Styreleder : Geir Tore Henriksen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Bleivik Simulator Holding AS 35,51 % 95 873 9 587 300 9 587 300 1 597 915,29
Kongsberg Maritime AS 15,62 % 42 187 4 218 700 4 218 700 703 130,73
Rogaland fylkeskommune AS 15,62 % 42 187 4 218 700 4 218 700 703 130,73
DOF MANAGEMENT AS 13,77 % 37 187 3 718 700 3 718 700 619 795,73
Eidesvik AS 10,37 % 28 005 2 800 500 2 800 500 466 759,34
Roar Throndsen 0,03 % 80 8 000 8 000 1 333,36
Akjsebeholdning:270 000 Pålydende:100 Aksjekapital:27 000 000


Se leverte dokumenter