Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

TJUBI AS konkursbo

Forretningsadresse: Vestbrynet 27
1160 Oslo
Tlf. 99322522
Fax
Hjemmeside http://www.tjubi.no
Etablert 30-11-2012
Om selskapet:
Mål Design, utvikling, markedsføring og salg av TJUBIs produkter, tjenester og konsepter innen sports-,frilufts- og aktivitetsutstyr, samt delta i virksomhet med beslektet type virksomhet.


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Liv Merete Nielsen Styreleder
Gerd Kristin Hansen Styremedlem
Helge Nordskar StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 17,7 % 25 000 25 000 125 000 0
Akjsebeholdning: 141 250 Pålydende: 1 Aksjekapital: 141 250


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17129
31
57
92
115
444
Driftsresultat
-32
-22
-48
-39
-213
-540
Resultat etter skatt
-36
-26
-48
-40
-215
-538
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-177
-141
-116
-68
-278
-63
Sum egenkapital og gjeld
38
67
95
145
188
209
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
1
0
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel -465,8% -210,4% -122,1% -46,9%
Egenkapitalrentabilitet 20,3% 18,4% 41,4% 58,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 34,7%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Revisorberetning (PDF)
2015
2014
2013
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-04-2020 Generalforsamling Ikke levert Levert
30-09-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
18-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
21-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
25-06-2015 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
11-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
19-01-2015 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
26-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
16-12-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert