Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Industriinkubatoren Proventia AS

Forretningsadresse: Herøya Industripark, Hydrovegen 55
3936 Porsgrunn
Tlf.
Fax


Daglig leder: Jørn Roar Bamle

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Sverre Gotaas Styreleder
Corenlis MJG Spooren Styremedlem
Nils Kristian Bogen Styremedlem
Gunnar Bråthen Styremedlem
Hanne Gro Haugland Styremedlem
Oddrun Englund Styremedlem
Eva Markset Lia Styremedlem
John Terje Veseth Styremedlem
Oddrun Englund UspesifisertEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Sørøst-Norge 6,67 % 60 60 000 300 000 240 000
Akjsebeholdning: 900 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 900 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2013
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2013


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
24-06-2020 Generalforsamling Levert Ikke levert
30-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
28-06-2017 Generalforsamling Levert Levert