Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Industriinkubatoren Proventia AS

Forretningsadresse: Herøya Industripark, Hydrovegen 55
3936 Porsgrunn
Tlf.
Fax


Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Sørøst-Norge 6,67 % 60 60 000 300 000 240 000
Akjsebeholdning:900 Pålydende:1 000 Aksjekapital:900 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
959
Driftsresultat
-130
Resultat etter skatt
-50
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4234
Sum egenkapital og gjeld
5583
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1


Regnskapsnøkkeltall
2013
Egenkapitalandel 75,8%
Egenkapitalrentabilitet -1,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -1,2%


Se leverte dokumenter