Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kunnandi AS

Forretningsadresse: Bredalsveien 14
3511 Hønefoss
Postadresse: c/o HIBU, postboks 104 Sentrum
3502 Hønefoss
Tlf.
Fax


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
DRIV inkubator AS 21,05 % 20 20 000 20 000 0
Ringerike Næringsforum 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Drammen Næringslivsforening 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Kongsberg Næringforening og Handelskammer 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Studentparlamentet ved HIBU Hønefoss 0 % 0 0 0 0
Akjsebeholdning:95 Pålydende:1 000 Aksjekapital:95 000


Se leverte dokumenter