Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kunnandi AS

Forretningsadresse: Bredalsveien 14
3511 Hønefoss
Postadresse: c/o HIBU, postboks 104 Sentrum
3502 Hønefoss
Tlf.
Fax


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Sørøst-Norge 31,58 % 30 30 000 1 000 0
DRIV inkubator AS 21,05 % 20 20 000 20 000 0
Ringerike Næringsforum 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Drammen Næringslivsforening 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Kongsberg Næringforening og Handelskammer 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Studentparlamentet ved HIBU Hønefoss 0 % 0 0 0 0
Akjsebeholdning:95 Pålydende:1 000 Aksjekapital:95 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
205
Driftsresultat
97
Resultat etter skatt
70
Balanseregnskap
Sum egenkapital
165
Sum egenkapital og gjeld
249
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2012
Egenkapitalandel 66,3%
Egenkapitalrentabilitet 42,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 42,4%


Se leverte dokumenter