Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Drivhuset Østfold AS

Forretningsadresse: Gamle Beddingvei 2 B
1671 Kråkerøy
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Beskrivelse Å danne infrastruktur og utgjøre en kjerne for koordinering av Innovasjon og vekst i Fredrikstad ved å gi studenter et sted å videreutvikle prosjekter, gi forskere en mulighet til å kommersialisere sine ideer, gi næringslivet et sted og forum/miljø for videreutvikling av ideer og nyetableringer, samt gi gründere et forum/miljø for videreutvikling av sine ideer og prosjekter.


Daglig leder: Sigvart Andersen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Carl Morten Gjeldnes Styreleder
Vigdis Abrahamsen Grøndahl Styremedlem
Helge Bollæren Hasvold Styremedlem
Øyvind Stokseth Styremedlem
Gina Anette Brekke Styremedlem
Malin Krå Simonsen Styremedlem
Bjørn Gitle Hauge Varamedlem
Henrik Bertelsen Varamedlem
Hanne Therese Nordli VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Østfold 33,33 % 10 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning: 30 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 30 000


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
05-06-2014 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert