Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

NTNU OCEAN TRAINING AS

Forretningsadresse: Larsgårdsveien 2
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 1517
6025 Ålesund
Tlf. 70161558
Fax
Epost arnfinn.oksavik@hials.no
Etablert 18-10-2011


Daglig leder: Arnfinn Oksavik

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Per Kristian Frøysa Styreleder
Annik Magerholm Fet Styremedlem
Erling Kløvning Styremedlem
Kirsti Slotsvik Styremedlem
Arnt Myrheim-Holm StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 100 100 000 115 000 150
Akjsebeholdning: 100 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 100 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5987
16339
26695
23723
14666
13669
Driftsresultat
-1826
-359
2855
1963
160
-12
Resultat etter skatt
-1426
-271
2091
1259
153
17
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1923
3349
3620
1529
270
117
Sum egenkapital og gjeld
4092
5797
7668
6799
4363
6971
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
5
4
4
2
1
Årlige statstilskudd
-
-
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
0
0
0
0
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
100
Sum egenkapital og gjeld
115
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
0
Statlige tilskudd
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 47,0% 57,8% 47,2% 22,5%
Egenkapitalrentabilitet -74,2% -8,1% 57,8% 82,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 14,5%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
28-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
09-08-2017 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
23-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
10-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
22-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
12-09-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
21-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2012 Generalforsamling Levert Levert