Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NTNU OCEAN TRAINING AS

Forretningsadresse: Larsgårdsveien 2
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 1517
6025 Ålesund
Tlf. 70161558
Fax
Epost arnfinn.oksavik@hials.no
Etablert 18-10-2011


Daglig leder : Arnfinn Oksavik
Styreleder : Per Kristian Frøysa
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 100 100 000 115 000 150
Akjsebeholdning:100 Pålydende:1 000 Aksjekapital:100 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16339
26695
23723
14666
13669
0
Driftsresultat
-359
2855
1963
160
-12
0
Resultat etter skatt
-271
2091
1259
153
17
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3349
3620
1529
270
117
100
Sum egenkapital og gjeld
5797
7668
6799
4363
6971
115
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
4
4
2
1
0
Årlige statstilskudd
-
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
0
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
0
0
0
0
0
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd
Statlige tilskudd
Oppdrag fra statlig virksomhet


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 57,8% 47,2% 22,5% 6,2%
Egenkapitalrentabilitet -8,1% 57,8% 82,3% 56,7%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 47,2%


Se leverte dokumenter