Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vitensenteret Innlandet AS

Forretningsadresse: Brennerigata 1
2815 Gjøvik
Tlf. 95901111
Fax
Hjemmeside http://www.vitensenteret
Epost post@vitensenteret.no


Daglig leder : Petra Mariette Skoglund
Styreleder : Sverre Narvesen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3 % 3 3 000 3 000 0
Akjsebeholdning:100 Pålydende:1 000 Aksjekapital:100 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16000
14817
16107
12050
10243
10421
Driftsresultat
529
14395
1085
956
475
395
Resultat etter skatt
-
586
1216
1028
566
454
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5369
4766
4181
2965
1937
1371
Sum egenkapital og gjeld
15666
14525
11550
7278
4815
3950
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
12
11
10
10
8
Statlige tilskudd
6140
6598
6568
6115
4966
4822
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9343
Driftsresultat
781
Resultat etter skatt
810
Balanseregnskap
Sum egenkapital
917
Sum egenkapital og gjeld
2535
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
Statlige tilskudd
4579


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 34,3% 32,8% 36,2% 40,7%
Egenkapitalrentabilitet 0,0% 12,3% 29,1% 34,7%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 19,0%


Se leverte dokumenter