Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Hepmarin AS

Forretningsadresse: Frederik A. Dahlsvei 20
1432 Ås
Tlf.
Fax 64948435
Om selskapet:
Mål Hovedmålet for Hepmarin er å få utviklet, testet og industrialisert stoff fremstilt fra fiskeråstoff med leveranse til industrielle aktører.
Beskrivelse Hepmarin AS utvikler produksdjon og salg av antikoagulerende stoff fremstilt fra fiskeråstoff med leveranse til industrielle aktører.


Daglig leder : Torgeir Vaage
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Frank Brosstad 1,74 % 11 300 565 0 0
Ivar Wergeland 0,75 % 4 900 245 0 0
NORSK INNOVASJONSKAPITAL AS 46,68 % 303 741 15 187,05 0 0
Ole Rasmus Ødegaard 2,5 % 16 275 813,75 0 0
Per Olav Skjervold 1,74 % 11 300 565 0 0
Ragnar Flengsrud 2,5 % 16 275 813,75 0 0
Sarsia Seed 39,35 % 256 091 12 804,55 0 0
Akjsebeholdning:650 746 Pålydende:0,05 Aksjekapital:32 537,3


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
0
583
666
350
0
Driftsresultat
-35
-124
-54
-1123
-423
-1233
Resultat etter skatt
-35
-120
-52
-1214
-423
-1229
Balanseregnskap
Sum egenkapital
96
131
1870
1922
-1447
-1024
Sum egenkapital og gjeld
100
193
1882
2122
486
362
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
583
666
-
-
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
105
Driftsresultat
-1058
Resultat etter skatt
-1060
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-170
Sum egenkapital og gjeld
297
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Statlige tilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2014
Egenkapitalandel 96,0%
Egenkapitalrentabilitet -36,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -36,5%


Se leverte dokumenter