Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Inven2 AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 Oslo
Postadresse: Postboks 1061
0316 Oslo
Tlf. 22 84 00 80
Fax


Daglig leder : Ole Kristian Hjelstuen
Styreleder : Åse Aulie Michelet
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Oslo universitetssykehus HF 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Akjsebeholdning:10 000 Pålydende:100 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
163962
182270
177448
105375
115924
42130
Driftsresultat
-11284
746
7723
-381
1219
-7627
Resultat etter skatt
4120
10472
7532
9107
13042
-7484
Balanseregnskap
Sum egenkapital
70535
66414
55942
48410
36600
29271
Sum egenkapital og gjeld
409589
379715
364487
302053
289964
58336
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
36
34
28
27
29
27
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
45654
0
Driftsresultat
-2454
-1198
Resultat etter skatt
-2203
-1042
Balanseregnskap
Sum egenkapital
36755
38958
Sum egenkapital og gjeld
65216
47777
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
28
1


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 17,2% 17,5% 15,3% 16,0% 12,6%
Egenkapitalrentabilitet 5,8% 15,8% 13,5% 18,8% 35,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 17,9%


Se leverte dokumenter