Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

LEAN AKADEMIET AS

Forretningsadresse: Strandgata 59, Ørsta Næringskontor
6150 ØRSTA
Postadresse: Postboks 162
6151 ØRSTA
Tlf. 70068085
Fax 70068086
Epost martin.foldal@sknh.no
Etablert 04-01-2010
Om selskapet:
Mål Selskapet formål er å legge til rette for oppretting av eit studietilbod innan LEAN Management for offentleg og privat verksemd, medrekna deltaking i andre verksemder, kjøp og sal av aksjar, eller på annan måte gjere seg interessert i andre føretak.


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Saferoad AS 19,58 % 47 47 000 50 000 3 000
Ørsta kommune 19,58 % 47 47 000 50 000 3 000
Volda kommune 1996- 20,83 % 50 50 000 50 000 0
SVØ Invest AS 4,17 % 10 10 000 11 000 1 000
Akjsebeholdning:240 Pålydende:1 000 Aksjekapital:240 000


Se leverte dokumenter