Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Unifond AS

Forretningsadresse: Musèplass 1
5007 Bergen
Postadresse: Postboks 7800
5020 Bergen
Tlf.
Fax
Etablert 09-02-2010
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å bistå, koordinere og administrere stiftelser, legater, fond mv som etter sine vedtekter skal forvaltes av Universitet i Bergen når det er inngått særskilt avtale om dette.


Daglig leder : Kirsti Robertsen Aarøen
Styreleder : Alf Erling Risa
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 100 % 10 000 100 000 200 000 100 000
Akjsebeholdning:10 000 Pålydende:10 Aksjekapital:100 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
380
450
353
498
351
266
Driftsresultat
-1
-1
-2
-3
-3
-4
Resultat etter skatt
0
0
0
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
187
187
187
187
187
187
Sum egenkapital og gjeld
636
721
689
745
505
413
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
0
0
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
548
356
Driftsresultat
21
-28
Resultat etter skatt
19
-19
Balanseregnskap
Sum egenkapital
187
168
Sum egenkapital og gjeld
422
493
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 29,4% 25,9% 27,1% 25,1%
Egenkapitalrentabilitet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 0,0%


Se leverte dokumenter