Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Nordlandsforskning AS

Forretningsadresse: Universitetsallèen 11
8026 BODØ
Postadresse: Postboks 1490
8049 BODØ
Tlf. 75517600
Fax 75517234
Hjemmeside http://www.nordlandsforskning.no
Epost nf@nforsk.no
Om selskapet:
Mål Nordlandsforskning AS er et ideelt aksjeselskap med formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskapning i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forskings- og utdanningsmiljøer. Selskapet har ikke erverv som formål. Nordlandsforskning AS er en randsoneinstitusjon for Universitetet i Nordland (UiN). Nordlandsforskning AS skal drive forsknings- og utviklingsarbeid på områder som selskapet alene, sammen med UiN eller andre samarbeidspartnere, har kompetanse på. Selskapet står fritt til å ta opp også andre strategiske virksomhetsområder i samsvar med sitt generelle formål.


Daglig leder : Iselin Marstrander
Styreleder : Grete Ellingsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 51 % 1 530 1 530 000 2 000 000 470 000
STiftelsen Nordlandsforskning 49 % 1 470 1 470 000 1 470 000 0
Akjsebeholdning:3 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:3 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
42119
43188
40846
41014
39500
37996
Driftsresultat
-973
-12
2127
1272
1291
-300
Resultat etter skatt
-715
51
2275
1556
1415
-56
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12111
12827
12775
10500
8944
7528
Sum egenkapital og gjeld
30708
30300
26985
24906
22700
22016
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
39
39
37
44
44
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
Statlige tilskudd
4749
4811
4667
4596
3753
4420
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
36233
35177
0
Driftsresultat
-175
-1900
-3
Resultat etter skatt
103
-1657
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7584
7481
100
Sum egenkapital og gjeld
23964
22804
112
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
41
38
0
Årlige statstilskudd
-
0
0
Statlige tilskudd
4228
4201
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 39,4% 42,3% 47,3% 42,2%
Egenkapitalrentabilitet -5,9% 0,4% 17,8% 14,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 6,8%


Se leverte dokumenter