Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

CIENS AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO OSLO
Tlf. 22 57 38 00
Fax


Daglig leder : Gunn Mia Angell
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Transportøkonomisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Meteorologisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for vannforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for luftforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Senter for klimaforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - hovedkontor 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Høgskolen i Oslo og Akershus 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Akjsebeholdning:135 Pålydende:1 000 Aksjekapital:135 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7204
7050
5585
7085
9616
1458
Driftsresultat
200
223
-6
-36
-75
110
Resultat etter skatt
212
226
-3
-34
-68
116
Balanseregnskap
Sum egenkapital
606
350
125
128
161
229
Sum egenkapital og gjeld
2944
567
912
128
3654
718
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
924
72
Driftsresultat
-20
0
Resultat etter skatt
-10
4
Balanseregnskap
Sum egenkapital
114
124
Sum egenkapital og gjeld
798
524
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 20,6% 61,7% 13,7% 100,0%
Egenkapitalrentabilitet 35,0% 64,6% -2,4% -26,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 17,6%


Se leverte dokumenter