Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

CIENS AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO OSLO
Tlf. 22 57 38 00
Fax


Daglig leder : Kjell Arne Hagen
Styreleder : Gunnar Lindberg
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Transportøkonomisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Meteorologisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for vannforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for luftforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Senter for klimaforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - hovedkontor 11,11 % 15 15 000 15 000 0
OsloMet – storbyuniversitetet 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Akjsebeholdning:135 Pålydende:1 000 Aksjekapital:135 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8067
7204
7050
5585
7085
9616
Driftsresultat
337
200
223
-6
-36
-75
Resultat etter skatt
345
212
226
-3
-34
-68
Balanseregnskap
Sum egenkapital
952
606
350
125
128
161
Sum egenkapital og gjeld
2684
2944
567
912
128
3654
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1458
924
72
Driftsresultat
110
-20
0
Resultat etter skatt
116
-10
4
Balanseregnskap
Sum egenkapital
229
114
124
Sum egenkapital og gjeld
718
798
524
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 35,5% 20,6% 61,7% 13,7% 100,0%
Egenkapitalrentabilitet 36,2% 35,0% 64,6% -2,4% -26,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 21,4%


Se leverte dokumenter