Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NORTHERN RESEARCH INSTITUTE NARVIK AS

Forretningsadresse: Lodve Langesgate 2
8514 Narvik
Postadresse: Postboks 250
8504 NARVIK
Tlf. 76 96 53 50
Fax 76 96 53 51
Hjemmeside http://www.tek.norut.no/
Epost info@tek.norut.no


Daglig leder : Terje Nordvåg
Styreleder : Hans Olav Karde
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 33,36 % 17 613 1 761 300 3 172 000 0
Akjsebeholdning:52 800 Pålydende:100 Aksjekapital:5 280 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2015
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
22125
27021
28216
20339
17660
15307
Driftsresultat
-27
45
1096
410
-39
714
Resultat etter skatt
132
114
895
488
-73
792
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12531
10916
10802
9907
9419
6637
Sum egenkapital og gjeld
19737
23013
22423
19496
17226
12102
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
31
36
38
37
34
33
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12443
Driftsresultat
356
Resultat etter skatt
424
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5845
Sum egenkapital og gjeld
11483
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
29


Regnskapsnøkkeltall
2015
Egenkapitalandel 63,5%
Egenkapitalrentabilitet 1,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 1,1%


Se leverte dokumenter